Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest dostępne dla przedstawicieli zawodów, wykonujących w swojej pracy czynności medyczne. Mogą wykupić je także fizjoterapeuci. Tylko określona grupa pracowników medycznych jest zmuszona do posiadania OC – warto wiedzieć, kiedy również fizjoterapeuci muszą wykupić polisę dla siebie.

Ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów – kiedy jest obowiązkowe?

Obowiązkowe OC dla fizjoterapeuty ze strony dotyczy osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Polisa dotyczy osób prowadzących prywatną praktykę, jak i większe podmioty medyczne. Od rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby pracowników zależy suma gwarancyjna obowiązkowego OC. Z posiadania ubezpieczenia są natomiast zwolnieni fizjoterapeuci, którzy świadczą swoje usług będąc zatrudnieni przez podmioty medyczne – ubezpieczenie OC musi posiadać jedynie ich pracodawca. Warto podkreślić, że każdy fizjoterapeuta może wykupić dla siebie dodatkową polisę, nawet jeśli w ramach umowy czy kontraktu jest zatrudniony przez podmiot medyczny.

OC dla fizjoterapeuty – korzyści

Ubezpieczenie OC dla fizjoterapeuty nie wiąże się z dużym wydatkiem, a zapewnia ochronę w razie szkód powstałych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Może być to błąd w sztuce lekarskiej, podanie niewłaściwego leku czy inne działania, które mogą doprowadzić do szkody na czyimś zdrowiu. Kiedy pracodawca jest ubezpieczony najniższą polisą, warto wykupić ubezpieczenie dodatkowe, które może pokryć ewentualne koszty. Nie zawsze bowiem najniższe sumy gwarancyjne są wystarczające dla pokrycia roszczeń – osoby wykonujące świadczenia medyczne mogą bowiem zostać pociągnięte do wypłaty jednorazowego odszkodowania, zadośćuczynienia czy nawet wypłacania renty. Wykupienie OC jest formą ochrony przed roszczeniami pacjentów, którzy nieumyślnie doznali uszczerbku na zdrowiu ze strony fizjoterapeuty.