ARTYKUŁ SPONSOROWANY, Zdrowie, Medycyna

W jaki sposób funkcjonuje agencja celna i na czym polega rzemiosło celnika?

Odprawa celna to tok monitorowania transferu materiałów przez granice państwowe, w czasie jakiego sprawdza się odpowiedniość przewożonych materiałów z przepisami traktującymi handlu międzynarodowego oraz pobiera się opłaty celne i podatki od wartości przewożonych towarów. Odprawa celna jest wymagana we wszystkich wypadkach, kiedy towary przekraczają granicę między państwami, bez względu na sposób transportu, a również w wypadku materiałów importowanych oraz eksportowanych – agencja celna. W przypadku importu towarów, odprawa celna zaczyna się od momentu, gdy towary dotrą do granicy państwa, gdzie zostaną poddane kontroli celnej.

Właściciel towaru musi pokazać wszelkie wymagane poświadczenia, takie jak faktury, umowy oraz listy przewozowe, a również deklaracje celne oraz inne pisma zalecane przez przepisy prawa. Celnicy sprawdzą zgodność materiałów z zaświadczeniami i zadeklarowanymi wartościami, a następnie pobiorą opłaty celne oraz podatki. W przypadku, kiedy towar jest zgodny z przepisami, zostaje wydany zaświadczenie celny, a towary są uwalniane do obrotu.

W wypadku eksportu artykułów, odprawa celna zaczyna się od momentu, kiedy towary są zgłoszone do odprawy celnej. Właściciel towaru musi dostarczyć właściwe dokumenty, takie jak faktury, umowy oraz listy przewozowe, a też deklaracje celne oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa. Celnicy sprawdzą adekwatność materiałów z zaświadczeniami oraz zadeklarowanymi wartościami, a po pewnym czasie wydadzą dokument celny i pobiorą opłaty celne oraz podatki. Po tym, towary są dopuszczone do eksportu. Odprawa celna może być również wymagana w przypadku, gdy towary przemieszczają się między państwami w ramach tzw. przejazdu, tzn. kiedy towary przechodzą przez jedno państwo w drodze do innego państwa.

W takim przypadku, właściciel towaru musi dostarczyć dokumenty połączone z tranzytem, a też uzyskać wyjątkowe pozwolenie na przemieszczenie towarów przez terytorium państwa tranzytowego. Odprawy celne są ważne dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi handlu internacjonalnego, a również służą do ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją oraz nielegalnym przepływem towarów. Wymagają one od właścicieli materiałów zapewniania dużej grupy zaświadczeń oraz szanowania precyzyjnie wskazanych procedur, co może być czasochłonne i wymagające.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY